Medieval Memoria Online

Description - Monastery

Wittevrouwenklooster, Premonstratenzerinnen in Utrecht, Utrecht, NL

MeMO institution ID and name
MeMO institution ID 925
Name (Dutch) Wittevrouwenklooster, Premonstratenzerinnen
Name (English) Convent Wittevrouwen, Premonstratensian Nuns
Patron saint(s)
  • Mary Magdalene
Additional remarks
Location (according to current geography)
Province Utrecht, NL - Netherlands
Settlement Utrecht
Coordinates 137/456
Diocese before 1559 Utrecht
Diocese after 1559 Utrecht
Parish Utrecht - Buurkerk
Date of foundation 1248
Founder(s) or main benefactor(s)
Religious order
Type of religious order Premonstratensian (Norbertine)
Associated with
Type of institution women
Mother house no
Name of the mother house
Phases in the institutional history 1248: Magdalenes. 1326 or 1365: Transition to Premonstratensians, without formally entry in the order.
Date of transition to secular management 1580
Date of dissolution 1580
Additional remarks After the Reformation in 1580, the monastery still existed, but gradually dissolved as nuns moved away during the seventeenth century.
Extant memorial objects and/or texts concerning memoria
Memorial objects
Text carriers
Type of extant material institution archive/archival material
Storage in one place
Short description of the material Inventory 1005-5 Wittevrouwenklooster te Utrecht. 2,47m, 1384-1797.
Holding institution(s)
Name Het Utrechts Archief
Settlement Utrecht, Utrecht, NL
Website
Additional remarks
  • Armbrust, A., De Maria Magdalena Kloosters in Nederland in de Middeleeuwen ( 2003), 77-78
  • Campen, J.W.C. van, Stichting en status van het Wittevrouwenklooster te Utrecht, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 17 (1975), 101-130
  • Hulzen, A. van, Utrechtse kloosters en gasthuizen (Baarn 1986), 57-61
  • Kalveen, C.A. van, De vijf adellijke vrouwenkloosters in en om de stad Utrecht, in: Dekker, C.; Erkelens-Buttinger (ed.), E.S.C., De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. (Hilversum 1997), 152-167, 158-160
  • Tongerloo, L. van, 'Bisdom en geestelijkheid'., in: , Stuip en Vellekoop, Utrecht tussen Kerk en Staat (Hilversum 1991), 169-195.; no.27
Links

Building history

General date of construction <1600
Church or chapel(s)
Name Utrecht, Wittevrouwen Convent
Date of foundation 1248
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks
Burial ground
Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition ca.1710
Additional remarks
Medieval Memoria Online v1.1 — © 2019 Utrecht University