Medieval Memoria Online

Chronicle of the convent in Diepenveen (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 E 26 KL

Print

Chronicle of the convent in Diepenveen, ff. 46v-47r
© Athenaeumbibliotheek, Deventer

MeMO text carrier ID 1

Show empty fields

Print text

Vita of Johannes Brinkerinck 1r - 46v
Fifty vitae of sisters 46v - 414v

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • 1524

Author(s)

 • Griet Essinchghes
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Athenaeumbibliotheek, Deventer, Hier beghint dat leven en starven onses eerwerdighen vaders heer johan brinckerinck ... , https://athenaeumcollecties.nl/collecties/topstukken/detail/0be4351e-3487-11e6-9603-b3eb7ac8b442/media/e0f6a70b-de61-4fa7-d219-19639b351f07
 • Brinkerink, D.A., Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift (Groningen 1904)
Additional remarks
 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio Moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004)
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 49
 • Dijk, M. van, En zuster Jutta lachte.. Vroom en vrouwelijk in het zusterboek, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 95-112, 95-112
 • Dijk, M. van, ‘Female Leadership and Authority in the Sisterbook of Diepenveen’, in: Fraeters , Veerle; Gier, Imke de, Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods (Turnhout 2014), 243-264
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984)
 • Gouw, J.L. van der , De regulieren van Rugge (Alphen aan de Rijn 1986)
 • Haersolte - van Holten tot Echteren, A. van, Een non uit het vrouwenklooster te Diepenveen, Onze eeuw 18 (1918), 203-225, 203-225
 • Kok, I.; Wierda, L., Middeleeuwse handschriften uit het klooster Diepenveen. Catalogus bij de tentoonstelling van 15 mei t/m 1 september in het Stadsarchief Deventer van boeken afkomstig uit het klooster Diepenveen, nu in de Atheneumbibliotheek Deventer (Deventer 2000), 27
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 97-114
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50, 50
 • Kühler, W.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908)
 • Mertens, Th.F.C., Hendrik Mande (?-1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (Nijmegen 1986), 137-138
 • Mertens, Th.F.C., Het Diepenveense zusterboek als exponent van gemeenschapstichtende kloosterliteratuur, in: Scheepsma, W., Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en St. Agnesklooster (Kampen 2002), 77-94, 77-94
 • Naber, J.W.A., Vrouwenleven in prae-reformatietijd, bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter (Den Haag 1927), 45-49
 • Raue, Saskia, Kleren maken de vrouw: een onderzoek naar de mislukking van een Middelnederlandse kledingallegorie, Spektator 22 (1993), 48-64, 48-64
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Taylor, J.H.M.; Smith, L., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40, 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Johannes Brinckerinck en de stichting van het Regularissenklooster Diepenveen in 1400, IJsselacademie 23 (2000),
 • Scheepsma, W., Lezen tegen de duivel. De geestelijke literatuur van Katharina van Naaldwijk, Literatuur 15 (1998), 224-230, 224-230
 • Scheepsma, W., Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde kleaster Diepenveen, De vrije Fries 75 (1995), 19-36, 19-36
 • Scheepsma, W., Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie, in: Dijk, M. van; Mulder-Bakker, A.B., Het zaad der middeleeuwen (Amsterdam 1996), 153-170, 153-170
 • Scheepsma, W.; Jongen, L., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476, 295-317, 467-476
 • Schulte, A.G.; Breure, L., Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna, in: Bauer, D.R.; Dinzelbacher, P., Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985), 231-255, 231-255
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, De Ter Poertens, een Deventer gezin uit de tijd der Moderne Devotie, Deventer jaarboek (1992), 42-54, 42-54
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, Over een vrouwenleven uit de 15de eeuw: Aleid ter Poerten, Spiegel historiael 21 (1986), 210-216, 210-216
 • Veen, J.S. van, Zwedera van Rechten, Vrouwe van Ruinen, Nieuwe Drentsche Volksalmanak (1901), 151-159, 151-159
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997)
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Vita of Johannes Brinkerinck

[ Memorial text ID 2 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 46v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Diepenveen, Regularissen (Diepenveen Monastery, Regular Canonesses), Diepenveen 561
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Griet Essinchghes

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • name of the person
 • profession of the person into the institution
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • special deeds of the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Fifty vitae of sisters

[ Memorial text ID 1 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 46v to 414v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Diepenveen, Regularissen (Diepenveen Monastery, Regular Canonesses), Diepenveen 561
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Griet Essinchghes

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations