Medieval Memoria Online

Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4

Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium); Utrecht, HUA, 1006-3, no. 4

Necrology of the Nieuwlicht Charterhouse (chronicle), HUA, 1006-3, nr. 4
© HUA, 1006-3, nr. 4, p.1.

MeMO text carrier ID 11

Show empty fields

Print text

Prologue to, and chronicle of Nieuwlicht over the first 15 years 1 - 5
Register of names of the priors 6 - 7
Register of graves (lay people with permission to be buried in Nieuwlicht) 8 - 9
Empty pages 10 - 12
Register of memorial services combined with the pittances connected to these memorial services 13 - 16
Empty pages 17 - 18
Liturgical notes concerning a monthly special memorial service for inhabitants of Nieuwlicht and it's benefactors 19 - 19
Notes concerning confraternities with the Utrecht chapters of St Saviour, St Peter and St John 20 - 20
Necrology of Nieuwlicht (1391-1580) 21 - 68
General instructions for the use of the liturgical calendar 1422-1429 69 - 71
Regulations for ringing the church bell 72 - 72
Notes concerning prayer confraternities between Nieuwlicht and other institutions (a.o. the Utrecht Chapters) 73 - 73
Empty page 74 - 74
Chronicle of the founding, building and consacration of a chapel 75 - 76
Text to be read in the refectory concerning the founding of the Carthusian order 77 - 79
Decisions of the General Chapter of the Carthusian order (1418-1472) and notes concerning memorial services for several persons 86 - 87
Papal privileges 80 - 86
Empty pages 88 - 89
Regulations concerning the officie of the death and memorial masses (1419-1448) 89 - 92
Register of graves of choir monks buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580) 93 - 95
Register of graves of lay brothers ('conversen') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1520-1580) 99 - 99
Register of graves of lay brothers ('donaten') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580) 100 - 101
Register of members of Nieuwlicht who were buried elsewhere (1404-1565) 102 - 103
Register of the work force of Nieuwlicht buried in the cemetery (<1425-1543) 104 - 104
Register of graves of benefactors buried in Nieuwlicht (ca.1400-1573) 105 - 116
Register of gifts from the most important benefactors (1391-1448) 117 - 128
Empty pages 129 - 132
Privileges and indulgences granted to Nieuwlicht (1391-1442) 133 - 135
Priviliges and indulgences granted to Nieuwlicht and the Carthusian order in general (1403-1462) 136 - 138

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • 1438
 • 1440-1580
 • 1440-1546
 • 1440-1565
 • 1440-1574
 • 1440-1543
 • 1440-1448
 • 1440
 • 1440-1573

Author(s)

 • Henricus Bor
Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Hasselt, L. van, Het necrologium van het karthuizer klooster Nieuwlicht, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1886), 132-389
 • Matthaeus, A., Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. libri duo (Leiden 1703)
 • Utrecht, HUA, Facsimile of Memorial register of the Nieuwlicht Charterhouse near Utrecht (Anniversarium), 1006-3, no. 4, http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1006-3&minr=886110&miview=inv2
 • Utrecht, HUA, Facsimile on Utrechtse kronieken website, http://www.utrechtsekronieken.nl/kronieken/kronieken-kartuizerklooster/
Additional remarks
 • , Repertorium fontium historiae medii avii, III (Roma 1962), 465
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981); nr. 185
 • Gumbert, J.P., Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert (Leiden 1974)
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 121-122, 351
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 77
 • Scholtens, H.J.J., 'De literaire nalatenschap van de karthuizers in de Nederlanden', Ons geestelijk erf 25 (1951), 9-43
 • Scholtens, H.J.J., 'Necrologie van de Utrechtse kartuizers', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 71 (1952), 97-108
 • Weijert-Gutman, Rolf de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580) (Utrecht 2015), 53-67
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Register of graves of lay brothers ('donaten') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580)

[ Memorial text ID 2010 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 100 to 101
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • members of the institution (member on deathbed)
Specification

Location of graves

 • cemetery

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Chronicle of the founding, building and consacration of a chapel

[ Memorial text ID 2001 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 75 to 76
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Henricus Bor

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • burials
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • relations with lay people
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of memorial services combined with the pittances connected to these memorial services

[ Memorial text ID 718 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (memorial services)
 • memorial register (pittances)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 13 to 16
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of memorial services

Type(s) of memorial services
Number of memorial services
Frequency of memorial services
Executor(s) of memorial services

Commemorated persons

Number of the commemorated persons
Sex of the commemorated persons
Background of commemorated persons
Specification

Supplementary information

The register contains supplementary information concerning
Specification
Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Necrology of Nieuwlicht (1391-1580)

[ Memorial text ID 1889 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (memorial services)
 • kalendarium
 • necrology

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 21 to 68
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
 • in the church
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of memorial services

Type(s) of memorial services
 • mass (including daily masses that are not a memorial mass)
Number of memorial services
Frequency of memorial services
 • annually
Executor(s) of memorial services
 • member(s) of the institution

Commemorated persons

Number of the commemorated persons
Sex of the commemorated persons
Background of commemorated persons
 • members of another institution of the same order
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
 • people associated with the institution (socially)
Specification

Supplementary information

The register contains supplementary information concerning
 • about pittances
 • about graves
Specification
Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of members of Nieuwlicht who were buried elsewhere (1404-1565)

[ Memorial text ID 2011 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 102 to 103
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification

Location of graves

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of graves of lay brothers ('conversen') buried in the cemetery of Nieuwlicht (1520-1580)

[ Memorial text ID 2009 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 99 to 99
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Henricus Bor

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification

Location of graves

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of the work force of Nieuwlicht buried in the cemetery (<1425-1543)

[ Memorial text ID 2012 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 104 to 104
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification

Location of graves

 • cemetery

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
 • about graves
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of gifts from the most important benefactors (1391-1448)

[ Memorial text ID 2014 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (gifts)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 117 to 128
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Henricus Bor

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of gifts

Type(s) of gifts
 • real estate (land/houses)
 • objects for the worship and decoration of the church (liturgical vestments/liturgical vessels/liturgical books/ornaments/furnishing/altar pieces/memorial pieces/glass stained windows)
 • a one-off gift of money
 • interest/rent
Number of gifts
Type(s) of countergifts
 • no countergifts mentioned

Benefactors

Supplementary information

Number of benefactors
Sex of the benefactors (in percentages)
Background of benefactors
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification
The register contains supplementary information concerning
 • biographical information
 • about graves
 • about gifts
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of names of the priors

[ Memorial text ID 719 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (names)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 6 to 7
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Henricus Bor

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of names

Type of register of names

Persons mentioned

Number of names
Sex of the persons mentioned (in percentages)
Background of the persons mentioned
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification
Persons are registered while alive/dead

Supplementary information

The register contains supplementary information concerning
 • biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Prologue to, and chronicle of Nieuwlicht over the first 15 years

[ Memorial text ID 722 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 1 to 5
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification

Usage

Intended place of usage
 • unknown
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
Specification
General historical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of graves of benefactors buried in Nieuwlicht (ca.1400-1573)

[ Memorial text ID 2013 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 105 to 116
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • neighbours (from the wider neighbourhood)
 • people associated with the institution (socially)
Specification

Location of graves

 • church
 • chapel
 • chapter house
 • cloister

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
 • about persons buried/grave owners
 • about graves
 • about gifts
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of graves (lay people with permission to be buried in Nieuwlicht)

[ Memorial text ID 68 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 8 to 9
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • based on research
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Thomas van Mijnen (male)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Henricus Bor

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of grave owners
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
 • people associated with the institution (socially)
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • people associated with the institution (socially)
Specification

Location of graves

 • church
 • chapel
 • cloister

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
 • about persons buried/grave owners
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Register of graves of choir monks buried in the cemetery of Nieuwlicht (1420-1580)

[ Memorial text ID 2008 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • memorial register (graves)

Pagination or foliation

Page(s)
 • Page 93 to 95
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Argumentation
 • the institution is mentioned in another text in the same manuscript
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
 • officials of a religious order
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (administrative)
 • for communal purposes in an institution or community (liturgical)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Register of graves

Type(s) of register of graves
 • list of persons buried
Number of graves

Grave owners (if the register is a list of grave owners)

Number of grave owners
Sex of grave owners (in percentages)
Background of the grave owners
Specification

Persons buried

Number of persons buried
Sex of the persons buried (in percentages)
Background of persons buried
 • members of the institution (full membership) (e.g. brothers and sisters)
Specification

Location of graves

 • cemetery

Supplementary information

The register contains supplementairy information concerning
 • biographical information
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations