Medieval Memoria Online

Kerk van Jelsum in Jelsum, Friesland, NL

Print

Church of Jelsum
© http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Jelsum

MeMO institution ID 167

Show empty fields

Print text

Parish

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation
Phases in the institutional history
Date of reformation (or dissolution)
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
  • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 544
  • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007), 161
  • Roemeling, O.D.J., Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 (Leeuwarden 2013); Bijlage 1 (CD-ROM), pp. 497-501

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

Church of Jelsum

Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks