Medieval Memoria Online

St. Pieterskerk (Pieterskerk) in Utrecht, Utrecht, NL

Print

Pieterskerk, Utrecht
© Pepijntje (Wikipedia)
Utrecht, map of St Peter's Church
© Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink en Margreet Tholens, Monumenten in Nederland. Utrecht. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 1996
Utrecht, interior of St Peter's Church
© Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink en Margreet Tholens, Monumenten in Nederland. Utrecht. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 1996

MeMO institution ID 19

Show empty fields

Print text

Chapter

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
 • Peter
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Type of chapter
Founder(s) or main benefactor(s)
Number of prebends
Phases in the institutional history
Date of transition (to secular management)
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

 • Akerlaken Jr., A.M., Korte beschrijving van de Pieterskerk te Utrecht naar geschiedkundige, bouwkundige en andere gegevens ( Utrecht 1934)
 • Bogaers, L.C.J.J.; Groot, Arie de, Van anonieme graven tot persoonsgebonden grafmonumenten: zeven eeuwen grafcultuur in de Utrechtse Pieterskerk, Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 11 (2002), 211-243, 211-243
 • Els, A.M.J. van, De romaanse reliëfs in de Pieterskerk te Utrecht, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 6 (2003), 49-111, 49-111
 • Hoekstra], T.J. , De Utrechtse Pieterskerk ( Utrecht 1993)
 • Hoekstra], T.J. , St Peters church Utrecht ( Utrecht 1993)
 • Hoven van Genderen van den, Bram, Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de vijftiende eeuw (Zutphen 1987)
 • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 371
 • Kuys, J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004), 278
 • Kuys, J., Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Hilversum 2014), 289-307
 • Muller Fz., S., Regesten van het kapittel van St. Pieter (The Hague 1891)
 • Temminck Groll, C.L., De St.-Pieterskerk te Utrecht, Bulletin: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 81 (1982), 75-118
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002)

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

St Peter's Church, Utrecht

Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks