Medieval Memoria Online

Previous

Print images

Dominicanen (Jacopijnen) in Leeuwarden, Friesland, NL

Dominicanen (Jacopijnen) in Leeuwarden, Friesland, NL

MeMO institution ID 190

Show empty fields

Print text

Monastery

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
  • Dominic
  • Our Lady
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)

Religious order

Type of religious order
Associated with
Type of institution
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

  • Coomans, Thomas, De middeleeuwse bedelordenarchitectuur in Nederland, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 101 (2002), 173-200
  • Mol, Hans, De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap (Leeuwarden 1991), 32, 115
  • Mol, J.A., 'Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen' in: Dominicusdag, 1245-1995 (Leeuwarden 1996), 20-31
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 109
  • Wolfs, S.P., Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland (Assen 1984), 131-154

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks