Medieval Memoria Online

Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25

Print

Chronicle of the Meester Geertshuis, ff. 2v-3r
© Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, Deventer

MeMO text carrier ID 2

Show empty fields

Print text

Chronicle of the Meester Geertshuis 1r - 147r
Life of Lutgert van Buderick 133r - 138v

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1456

Author(s)

 • Rodolphus Dier van Muiden
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • stamp(s)
Specification
Additional remarks
 • Athenaeumbibliotheek, Deventer, Digital facsimile of Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (Zusterboek), https://athenaeumcollecties.nl/collecties/topstukken/detail/0be4fa58-3487-11e6-97b2-6b087bd35c67/media/e84243b8-0c7c-34c0-1da2-214d3423fc21
 • Engen, J. van, Devotio Moderna. Basic Writings (New York 1988), 121-136
 • Kühler, W.J., Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1910)
 • Man, D. de, Hier beghinnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (Den Haag 1919)
Additional remarks
 • , Database Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (e-BNM), http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/handschriftenarchievenbrieven/bnm.html
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 94-97, 103-111, 114
 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio Moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004)
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 49
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 160-161, 392-393
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1193
 • Jongen, L.; Scheepsma, W., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476, 295-317, 467-476
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 97-114
 • Kühler, W.J., Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908), 350
 • Kühler, W.J., Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 36 (1910),
 • Man, D. de, Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (Den Haag 1919)
 • Mertens, Th.F.C., Hendrik Mande (?-1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (Nijmegen 1986), 138
 • Moll, W., Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw I (Amsterdam 1854)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 97
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 497-500
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971)
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 175-177, 186-188, 204
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Taylor, J.H.M.; Smith, L., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40, 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346, 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie, in: Mulder-Bakker, A.B.; Dijk, M. van, Het zaad der middeleeuwen (Amsterdam 1996), 153-170, 153-170
 • Schoengen, M., Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908)
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941)
 • Schulte, A.G.; Breure, L., Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna, in: Bauer, D.R.; Dinzelbacher, P., Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985), 231-255, 231-255
 • Sodmann, T., Van zuster Griete van Borken (1412), Jaarboek Zannekin 8 (1986), 147-152, 147-152
 • Stooker, K.; Verbeij, T., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997)
 • Vroomen, Lisanne, Ik heb mijn lief in eeuwigheid Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (Hilversum 2017)
 • Weiler, A.G., De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 59 (1985), 403-420, 403-420
 • Wilbrink, G.G., De schrijfster van het Diepenveense handschrift D, in: Baader, T.L.J.A.M.; Berg, C.C., Album philologum voor prof. dr. Th. Baader (Tilburg 1938), 157-171, 157-171
 • Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde II (Haarlem ), 112, 222-223
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (<i>De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae</i>); Brussels, KB, ms. 8849-8859 202
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16 268
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 244
Memorial text
Role
Specification

Life of Lutgert van Buderick

[ Memorial text ID 4 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 133r to 138v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens (Master Geert's House, Sisters of the Common Life), Deventer 25
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Rodolphus Dier van Muiden

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta

Biographical information

Type of the biographical information
 • special deeds of the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Chronicle of the Meester Geertshuis

[ Memorial text ID 3 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 147r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Meester Geertshuis, Zusters des gemenen levens (Master Geert's House, Sisters of the Common Life), Deventer 25
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
 • for communal purposes in an institution or community (educational)
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • special deeds of the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • relations with people inside the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations