Medieval Memoria Online

Chronicles of the abbeys of Mariëngaarde and Lidlum, written by Sibrandus Leo (Chronicon abbatiae Lidlomensis); Brussels, KB, ms. 11452

Print

MeMO text carrier ID 20

Show empty fields

Print text

<i>Dedication to abbot Joannes Geelmuiden of Lidlum II</i> 4r - 7r
<i>De origine candidissimi ordinis Praemonstratensis</i> 8r - 8r
<i>De fundatione Horti D. virginis Marigaerd</i> 8v - 25v
<i>De fundatione monasterii Lidlomensis</i> 25v - 69r

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1575-<1592

Author(s)

 • Sibrandus Leo
Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • heraldry
Specification
Additional remarks
 • Hugo, C.L., Sacrae antiquitatis monumenta historica, dogmatica, diplomatica II (Étival 1725)
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa III (Leiden 1699)
 • Matthaeus, A., Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa VIII (Leiden 1708), 350-382
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks
 • Aa, A.J. van der; Harderwijk, K.J.R. van; Schotel, G.D.J., Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige persoonen die zich op enigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt VIII (Haarlem 1869), 106
 • Lambooij, H.Th.M., Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Hilversum 2008)
 • Lem, G.A.C. van der; Haitsma Mulier, E.O.G., Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990), 239
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82
 • Waterbolk, E.H., Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen and Djakarta 1952)
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 183-184
 • Wumkes, D.A., Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register (Bolsward 1929)
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles from several monasteries (<i>Codex Gabbema</i>); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N 19
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles from several monasteries (<i>Codex Gabbema</i>); Leeuwarden, Tresoar, ms. 9056 N 19
Memorial text
Role
Specification

De fundatione monasterii Lidlomensis

[ Memorial text ID 67 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies
 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 25v to 69r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Bloemkamp, Cisterciënzers (Oldekleaster) (Bloemkamp Abbey, Cistercians (Oldekleaster)), Hartwerd 565
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Sibrandus Leo

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
General historical information
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • natural disasters
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • rebuilding activities due to natural disasters, fires and wars
 • relations with lay people
 • building history
 • relations with other religious communities
 • foundation
 • relations with ecclesiastical authorities
 • conflicts (between the institution and the outside world)
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

De fundatione Horti D. virginis Marigaerd

[ Memorial text ID 66 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies
 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 8v to 25v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Mariëngaarde, Premonstratenzers (Mariengaarde Abbey, Premonstratensians), Hallum 188
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Joannes Geelmuiden (male)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Sibrandus Leo

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with lay people
 • building history
 • relations with other religious communities
 • foundation
 • relations with ecclesiastical authorities
 • conflicts (between the institution and the outside world)
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations