Medieval Memoria Online

St. Maartenskerk (Domkerk) in Utrecht, Utrecht, NL

Print

Domkerk Utrecht
© Ben Buxton Riflemann (Wikipedia)
Utrecht, map of the St Martin's Church with building stages
© Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink en Margreet Tholens, Monumenten in Nederland. Utrecht. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 1996

MeMO institution ID 21

Show empty fields

Print text

Chapter

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
 • Martin of Tours
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Type of chapter
Founder(s) or main benefactor(s)
Number of prebends
Phases in the institutional history
Date of transition (to secular management)
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

 • Groot, A. de, De Dom van Utrecht in de zestiende eeuw. Inrichting, decoratie en gebruik van de katholieke kathedraal (Amsterdam 2011)
 • Haeringen-''t Hart, M.N. van ; Voogt, A.C., The Dom Church of Utrecht (Utrecht 1992)
 • Hoven van Genderen van den, Bram, Het kapittel-generaal en de Staten van het Nedersticht in de vijftiende eeuw (Zutphen 1987)
 • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 368-370
 • Kok, H.J., Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Amsterdam 1958), 27-28
 • Kuys, J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004), 277
 • Terlingen, J.B.A.; Engelbregt, G.M.J., De Dom van Utrecht : symboliek in steen (Utrecht 2004)
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002)
 • Voogt, A.C.; Haeringen-''t Hart, M.N. van , De Utrechtse Domkerk (Utrecht 1991)
 • Vos (ed.), Nienke Marieke, 750 jaar Dom en rondom : vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici (Almere 2009)

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

St Martin's Church (Domkerk), Utrecht

Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks