Medieval Memoria Online

Floor slab of Keimpe van Hottinga

Print

Floor slab of Keimpe van Hottinga
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) - Chris Booms
Floor slab of Keimpe van Hottinga; upper half
© Collectie Tresoar; P. Karstkarel
Floor slab of Keimpe van Hottinga; date
© Collectie Tresoar; P. Karstkarel
Floor slab of Keimpe van Hottinga: inscription below
© Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN)

MeMO memorial object ID 233

Show empty fields

Print text

Category

Type
Classification
Short description
Remarks about category

Holding institution(s)

 • Nijland, Nicolaaskerk

General date

Artist(s)

 • Gerbren de beeldsnijder

Original institution(s)

Original institution St. Nicolaaskerk (St Nicholas's Church), Nijland 182
Arguments
 • the memorial object is still in the original institution
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Still in original institution?

Location inside the institution

In situ?
(Probable) original location
 • in the church/chapel (exact location unknown)
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)

Additional remarks

Memorial piece

Function
Specification
Additional remarks

Memorial monument or floor slab

Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name
Specification

Members of the commemorated party

Commemorated person(s)
 • Kempo Hottinga (Keimpe van Hottinga) (male)
Commemorated institution(s)

Relation between commemorated persons

Type
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)

Relation between commissioning party and commemorated party

Type
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • stone
Specification
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Completeness
Condition
Conservation
Technical research
Specification (technical research)

Dimensions (cm)

Height x width x depth

Alterations

Alterations
 • heraldry removed
 • decoration(s) removed
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Kolman, Chris; Stenvert, Ronald; Ginkel-Meester, Saskia van; Broekhoven, Sabine, Monumenten in Nederland, Fryslân, Friesland (Zeist/Zwolle 2000), 239
 • Roemeling, O.D.J., Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 (Leeuwarden 2013); Appx. 1, p. 771
 • Steensma, Regnerus, De iconografie van de laatmiddeleeuwse Friese priesterzerken, De vrije Fries 88 (2008), 65-86, 72, 74-77
 • Walle, Hessel de, Friezen uit vroeger eeuwen; Opschriften uit Friesland, 1280-1811 (Franeker 2007), 654
 • Wierstra, Simon, Genealogische bestanden van de oude Friese adel en aanverwante families tot 1800, http://www.simonwierstra.nl/index6.htm

Other documentation

Additional remarks

Indication of part; Tomb or floor slab (front)

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • date given on the object (not date of death)
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Portraits

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on text(s) on the memorial object
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • liturgical vessels
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Heraldry

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details
 • Kempo Hottinga (Keimpe van Hottinga) (male)

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details

Additional remarks

Inscriptions

Indication of part

Place of the inscription

Language(s)

Languages
 • Latin
Language specification

Transcription

Translation

English translation
Dutch translation

Lay–out

Inscription mentioning

Additional remarks

Indication of part

Place of the inscription

Language(s)

Languages
 • Latin
Language specification

Transcription

Translation

English translation
Dutch translation

Lay–out

Inscription mentioning

Name
Sex
Argumentation

Additional remarks

Decorations

Indication of part

Type(s) of decoration(s)

 • angel, putto or cherub
 • architectural decoration
 • flower or plant
 • scrollwork and/or strapwork
 • chalice (and host)

Description of the decoration(s)

Depicted allegories

Additional remarks

Person Description

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • mentioned in the inscription
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks