Medieval Memoria Online

Chronicle of the St Nicholas' convent in Utrecht (longer version); Utrecht, UB, ms. 1260

Chronicle of the St Nicholas' convent in Utrecht (longer version); Utrecht, UB, ms. 1260

Chronicle of the convent of St Nicholas in Utrecht, f. 7r
© Utrecht University Library

MeMO text carrier ID 242

Show empty fields

Print text

Charter listing privileges of the convent 1r - 1r
Note concerning a gift of 500 pounds by six other convents, 1444 1v - 1v
Copy of the foundation charter 2r - 4v
Blank 5r - 6r
Note about the origin of the third order of St Francis and request for future readers to continue the chronicle 6v - 6v
Chronicle of the convent (longer version) 7r - 27r
Blank 27v - 30r
Copy of the charter concerning the gifts by six convents in 1444 30v - 31r

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • 1477

Author(s)

Text material(s)
 • parchment
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • stamp(s)
Specification
Additional remarks
 • Utrecht, University Library, Facsimile of Chronicle of the St Nicholas' convent in Utrecht, http://objects.library.uu.nl/reader/resolver.php?obj=002493499&type=2
 • Vermeulen, J., Kronijk van het S. Nikolaasklooster te Utrecht, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, (1852), 73-100
Additional remarks
 • Boer, P. de, Het Carmelietenklooster te Utrecht, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 38 (1912), , 105; n. 1
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 214; 195
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32, 28
 • Goudriaan, Koen, Gouda en de Moderne Devotie, Historisch Tijdschrift Holland 27 (1995), 119-141, 123, 127; n. 19, 50
 • Horst, K. van der, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Utrecht 1984), 117-118; 45
 • Janse, A., Kroniek van het St. Nicolaas-klooster te Utrecht, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 981
 • Koorn, F.W.J., Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese, Ons geestelijk erf 66 (1992), 97-114, 108, 112; n. 46
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 78
 • Stooker, K.; Verbeij, T., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997), 406-407; 1215
 • Vermeulen, J., Kronijk van het S. Nikolaasklooster te Utrecht, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 4 (1852), 71-100, 71-73
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Chronicle of the convent (longer version)

[ Memorial text ID 899 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 7r to 27r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution St. Nicolaasconvent, Tertiarissen (Convent of St Nicholas, Tertiaries), Utrecht 6
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • founders and benefactors
Specification
General historical information
 • political events
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • relations with lay people
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations