Medieval Memoria Online

Narratio de prima institutione monasterii Windesem (Chronicon Windeshemense and other texts); Utrecht, UB, ms. 311

Print

Chronicon Windeshemense (Utrecht, UB, ms. 311)
© Utrecht, University Library

MeMO text carrier ID 243

Show empty fields

Print text

<i>Epistola de prima institutione monasterii in Windesem</i> 1r - 4v
<i>Liber de viris illustribus</i> 5r - 75r
<i>Epistola de vita et passione Domini nostri</i> 75r - 80r
<i>Liber de origine moderne devocionis</i> 80v - 124r
<i>Liber de origine monasterii Viridisvallis</i> by Henricus de Pomerio 124 - 138

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • 1465-1466
 • 1466

Author(s)

 • Johannes Gheradijn
 • Johannes Busch
 • Wilhelmus Vorncken
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
 • wood
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
 • accompanying a memorial text
 • accompanying a non-memorial text
Types of illustrations
 • decorated initial(s)
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
 • stamp(s)
Specification
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed, III (Utrecht 1880), 235-255
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886), 1-226, 245-375
 • Rosweyde, H., Chronicon Canonicorum Regularium ordinis S. Augustini Capituli Windesemensis auctore Ioanne Buschio Can. Reg. Accedit chronicon Montis S. Agnetis auctore Thoma á Kempis Can. Reg. (Antwerpen 1621), 1-636
 • Utrecht, University Library, Facsimile of Chronicon Windeshemense and other texts; Utrecht, UB, ms. 311 , http://objects.library.uu.nl/reader/resolver.php?obj=002640234&type=2
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 1 (Utrecht 1875), 312-330
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 2 (Utrecht 1875), 107-126, 211-212
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 59, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 119-120, 150
 • Bange, P., De hervorming van de Saksische vrouwenkloosters als verhaald door Johannes Busch in boek II van zijn Liber de Reformatione Monasteriorum, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 143-153
 • Becker, V., De twee verschillende redactiën der Windesheimsche kronijk, De Katholiek 21 (1885), 388-404
 • Becker, V., Een woord over het Chronicon Windeshemense, Onze Wachter 1 (1882), 211-235
 • Becker, V., Eene onbekende kronijk van het klooster te Windesheim, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887), 197-199
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 53-54
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 322-325, 444-445; 301 (Johannes Busch), 409 (Willem Vornken)
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); k. 735
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie II (Paris 1907); k. 4713
 • Coens, M., Vie de S. Lebuin, Analecta Bollandiana 34/35 (1916), 306-319
 • Dijk, M. van, Disciples of the Deep Desert: Windesheim Biographers and the Imitation of the Desert Fathers, Church History and Religious Culture 86 (2006), 257-289
 • Dijk, M. van, Naar voorbeeld van de vaders. De moderne devoten en hun bronnen, Ons geestelijk erf 80 (2009), 139-141
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Geurts, A.J., Moderne devotie. Figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984 (Nijmegen 1984)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 174-175
 • Grube, K., Des Augustiner Propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum (Halle 1886)
 • Hedlund, M., Epistola de vita et passione Domini Nostri. Der lateinische Text mit Einleitung und Kommentar kritisch herausgegeben (Leiden 1975), 62-63
 • Iserloh, E., Johannes Busch, in: , Lexikon des Mittelalters II (München, Zürich 1983), 1115-1116
 • Lehmann, P., Reste einer Frühfassung von Johann Buschs Windesheimer Chronik, Historisches Jahrbuch 54 (1934), 230-239
 • Lesser, B., Johannes Busch: Chronist der Devotio Moderna. Werkstruktur, Überlieferung, Rezeption (Frankfurt am Main 2005)
 • Meinsma, K.O., Middeleeuwsche bibliotheken (Zutphen 1903), 284-287
 • Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming II (Utrecht 1866), 2, 350; 350 n. 1
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 82-83
 • Persoons, E; Kohl, W; Weiler, A.G., Monasticon Windeshemense II: Deutsches Sprachgebiet (Brussel 1977), 198-208
 • Persoons, E; Kohl, W; Weiler, A.G., Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980), 476-512
 • Persoons, E; Lourdaux, W., Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 61-62, 83-88
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 311-312, 516-520
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii avii, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum II (Rome 1967), 612-613
 • Potthast, A.F., Bibliotheca Historica Medii Aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 I (Berlin 1896), 411
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 7, 17
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 172-173, 178-181
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Scheepsma, W., Het Kapittel van Windesheim en de zielzorg voor vrouwen, Madoc (1995), 255-264
 • Scheepsma, W., Johannes Busch, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 227-228
 • Scheepsma, W., Vorncken, Wilhelmus, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1488-1489
 • Schulze, L., Analekten. Des Johannes Busch bisher unbekannte Schriften, Zeitschrift für Kirchengeschichte 11 (1890), 586-595
 • Staubach, N., Das Wunder der Devotio Moderna. Neue Aspekte im Werk des Windesheimer Geschichtschreibers Johannes Busch, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 170-185
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 7
 • Wierda, L., Moderne devoten en hun boeken. Enkele observaties bij betreffende de boekproduktie bij Windesheimers en fraters, in: Hendrikman, A.J., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 te Zwolle (Nijmegen 1996), 98-127
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 76
 • Woude, S. van der, Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver (Edam 1947), 129, 142-151, 177
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification
Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier <i>Chronicon Windeshemense</i> (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110 276
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronicon Windeshemense</i> (first redaction); Brussels, KB. ms. IV 110 276
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronicon Windeshemense</i> (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438 278
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Chronicon Windeshemense</i> (second redaction); Brussels, Société des Bollandistes, Bibliotheca Bollandiana, ms. 438 278
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle (<i>Chronicon Windeshemense</i> (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72 286
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle (<i>Chronicon Windeshemense</i> (second redaction)); The Hague, KB, 70 H 70-72 286
Memorial text
Role
Specification

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 244
Memorial text
Role
Specification

Liber de origine moderne devocionis

[ Memorial text ID 1045 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • annals/chronicle
 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 80v to 124r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim 433
Argumentation
Specification
Institution Vredendaal, Regulieren (Vredendaal Monastery, Regular Canons), Utrecht 7
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Johannes Gheradijn

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Johannes Busch

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • gifts
 • founders and benefactors
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
 • granted privileges (such as the right to have one's own church/chapel; right to ring a (church)bell; right to bury people in the institution's grounds, etc.)
 • confraternities with other people and (religious) communities
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
Specification
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
 • political events
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with other religious communities
 • residents
 • relations with ecclesiastical authorities
 • foundation
 • building history
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Liber de viris illustribus

[ Memorial text ID 1043 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • annals/chronicle
 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 5r to 75r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • based on research
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim 433
Argumentation
Specification
Institution Vredendaal, Regulieren (Vredendaal Monastery, Regular Canons), Utrecht 7
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Johannes Busch

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Johannes Gheradijn

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
 • special deeds of the person
 • age and death of the person
 • miracles and visions connected to the person
 • gifts of the person to the institution
 • profession of the person into the institution
 • name of the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Epistola de prima institutione monasterii in Windesem

[ Memorial text ID 901 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 4v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Windesheim, Regulieren (Windesheim Monastery, Regular Canons), Windesheim 433
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Wilhelmus Vorncken

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • confraternities with other people and (religious) communities
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • liturgical practices
Specification
General historical information
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • relations with other religious communities
 • reformations
 • foundation
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations