Medieval Memoria Online

Chronicle of the Heer Florenshuis in Deventer, some biographies and other texts; The Hague, KB, ms. 128 G 16

Print

Chronicle of the Heer Florenshuis, some biographies and other texts (ms. 128 G 16)
© The Hague (Den Haag), Koninklijke Bibliotheek (KB)

MeMO text carrier ID 268

Show empty fields

Print text

<i>Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus</i> 1r - 65r
<i>Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden</i> 65r - 91v
<i>Vita Petri Hoorn</i> 94r - 103r
<i>Vita Egberti quinti prioris nostri</i> 104r - 116r
<i>Vita Johannis Hatten</i> 117r - 156r

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1450-<1500

Author(s)

 • Rodolphus Dier van Muiden
 • Petrus Trajecti
 • Gerardus de Busco
 • Petrus Hoorn (or Horn)
 • Albertus Lübeck
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719), 1-87, 114-223
Additional remarks
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 69, 77
 • Bossmann, S., De vergeten boeken van de broeders. Handschriften uit het fraterhuis te Emmerik, Madoc 23 (2009), 92-101, 93-94
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004), 9-20
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 68-76, 133-139
 • Brinkerink, D.A., Biographiën van beroemde mannen uit den Deventer-kring, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 27 (1901), 410-423, 225
 • Bruch, H., Supplement bij de geschiedenis van de noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen van dr. Jan Romein (Haarlem 1956), 64
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 376-377, 393-394, 420-421, 424-425; 348, 361, 385, 390
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903); 1193, 1734, 2034, 2178
 • Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Deventer 1719); 2r*-4v*
 • Engen, J. van, The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of Common Life, Revue bénédictine 98 (1988), 178-217
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Hombergh, F.A.H. van den, Jan Brugman en de Deventer broeders, Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de minderbroeders in de Nederlanden 46 (1991), 23-35
 • Kirschner, C., Geschichtschreibung im Rhein-Maas-Raum, in: Tervooren, H., Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volksprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas (Berlin 2006), 233-254
 • Kronenberg, M.E., De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer, II, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 9 (1912), 257-260, 295, 260-262
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 95-97
 • Noordzij, A., Manuscript of Anholt, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 1068-1069
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194, 201-206, 343-344, 355
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 377, 1281, 1377, 1399
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 175-177, 184-186, 189-192
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941)
 • Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958), 14-17, 24
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 4-25, 197-198
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicle of the Meester Geertshuis in Deventer (<i>Zusterboek</i>); Deventer, Athenaeumbibliotheek, ms. 101 F 25 2
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (<i>De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae</i>); Brussels, KB, ms. 8849-8859 202
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 244
Memorial text
Role
Specification

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (<i>De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae</i>); Brussels, KB, ms. 8849-8859 202
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle (Windesheim) and biographies concerning the Modern Devotion; The Hague, KB, ms. 70 H 74 244
Memorial text
Role
Specification

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus

[ Memorial text ID 1013 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies
 • annals/chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 65r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Rodolphus Dier van Muiden

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • relations with people inside the institution
 • name of the person
 • special deeds of the person
 • function of the person inside the institution
 • relations with other people outside the institution
 • profession of the person into the institution
 • virtues of the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Vita Egberti quinti prioris nostri

[ Memorial text ID 1012 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 104r to 116r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • name of the person
 • relations with other people outside the institution
 • function of the person inside the institution
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Vita Johannis Hatten

[ Memorial text ID 1011 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 117r to 156r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
 • the institution/community is mentioned in the text
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Petrus Trajecti

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Gerardus de Busco

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • special deeds of the person
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Continuation of the Scriptum of Rodolphus Dier van Muiden

[ Memorial text ID 1014 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 65r to 91v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Petrus Hoorn (or Horn)

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • literary production of the person
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations

Vita Petri Hoorn

[ Memorial text ID 1015 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 94r to 103r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Albertus Lübeck

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • name of the person
 • literary production of the person
 • virtues of the person
 • profession of the person into the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations