Medieval Memoria Online

St. Walburgiskerk (Walburgkerk) in Zutphen, Gelderland, NL

Print

Zutphen, St Walburg's Church
© http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:St_Walburgis_Church_%28Zutphen%29
Zutphen, map of the St Walburg's Church
© Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven en Ben Olde Meierink, Monumenten in Nederland. Gelderland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2000

MeMO institution ID 27

Show empty fields

Print text

Chapter

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
 • Our Lady
 • Walburga
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Type of chapter
Founder(s) or main benefactor(s)
Number of prebends
Phases in the institutional history
Date of transition (to secular management)
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

 • Bary (ed.), Eugenius Hubertus, Lebuïnus en Walburgis bijeen: Deventer en Zutphen als historische centra van kerkelijk leven (Delft 2006)
 • Bastemeijer, Aad, De Sint-Walburgskerk te Zutphen: de zesde kerk van bisschop Bernold van Utrecht, Bijdragen en mededeelingen / Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht 88 (1997), 6-38, 6-38
 • Blanc, P.M Le, De restauratie van de muur- en gewelfschilderingen in de St.-Walburgiskerk te Zutphen opnieuw bezien., Stichting Oude Gelderse Kerken 18 (1984), 151-172, 151-172
 • Bosheide, H. van, Gids Sint Walburgiskerk en Librije (Zutphen 2001)
 • Broekhoven, Sabine; Stenvert, Ronald; Olde Meierink, B.; Kolman, Chris, Monumenten in Nederland. Gelderland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle 2000)
 • Frijhoff, W.Th.M., Geschiedenis van Zutphen (Zutphen 1989)
 • Groothedde, M., De Sint-Walburgiskerk in Zutphen: monumenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (Zutphen 1999)
 • Joosting & Muller Hzn., J.G.C.& S., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915), 461
 • Kuys, J., Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004), 278
 • Kuys, J., Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Hilversum 2014), 382-398
 • Lensen, L. W., De Walburgskerk een bisschoppelijke kerk of een eigen kerk van de heren van Zutphen, Oud-Zutphen 10 (1991), 1-9, 1-9
 • Maris, A.J., Vorming van kapittelen van seculiere kanunniken in Gelderland voor de Reformatie, Nederlands Archievenblad 70 (1966), 148-172, 159-163
 • Spengler-Reffgen, Ulrike, Stifte im Herzogtum Geldern, in: Stinner, Johannes, & Karl-Heinz Tekath, Gelre / Geldern / Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern (Geldern 2001), 315-322, 317-318
 • Straten, Rudi van, Hans Henrick Baederorgel in de St. Walburgskerk te Zutphen; beknopte geschiedenis en beschrijving... eer meer als minder. (Zutphen 1986)

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

St Walpurga's Church, Zutphen

Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks