Medieval Memoria Online

Biographies of sisters (Zusterboek) from the Lamme van Diesehuis in Deventer; Private Collection

Biographies of sisters (Zusterboek) from the Lamme van Diesehuis in Deventer; Private Collection

'Zusterboek' Lamme van Diesehuis, Herman Mulder, ms. 7, fol. 24v.
© Herman Mulder
'Zusterboek' Lamme van Diesehuis, Herman Mulder, ms. 7, fol. 25r.
© Herman Mulder
'Zusterboek' Lamme van Diesehuis, Herman Mulder, ms. 7, fol. 53r.
© Herman Mulder
'Zusterboek' Lamme van Dieshuis, Herman Mulder, ms. 7, fol. 61r.
© Herman Mulder

MeMO text carrier ID 279

Show empty fields

Print text

Zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer 1r - 161r

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1483

Author(s)

Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • parchment
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Bollmann, A.M., Das Schwesternbuch aus dem Lamme van Diesehaus in Deventer im Kontext der Schwesternbiographik der Devotio moderna, Queeste, (2009), 150-151, 158, 160-169
 • Mulder, Herman, Het zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer. Een verloren gewaand handschrift teruggevonden, Queeste, (2009), 135-137
 • Spitzen, O.A., Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, (1875), 189-216
Additional remarks
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 61, 160
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 103-111, 114
 • Bollmann, A.M., Das Schwesternbuch aus dem Lamme van Diesehaus in Deventer im Kontext der Schwesternbiographik der Devotio moderna, Queeste 16 (2009), 141-173
 • Bollmann, A.M., Memoria für die Zukunft. Zur Gestaltung von Erinnerung in den Schwesternbüchern der Devotio moderna , The Medieval Low Countries. An Annual Review 2 (2015), 155-185
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 133-135
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 160; 133
 • Jongen, L.; Scheepsma, W., Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief, in: Mertens, Th.F.C., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993), 295-317 and 467-476
 • Mulder, Herman, Het zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer. Een verloren gewaand handschrift teruggevonden, Queeste 16 (2009), 112-140
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 97
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 205-206
 • Scheepsma, W., 'For hereby I hope to rouse some piety': books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries, in: Smith, L.; Taylor, J.H.M., Women, the book and the godly: selected proceedings of the St Hilda's conference 1993 (Cambridge 1995), 27-40
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Spitzen, O.A., Het leven der eerwaardige moeder Andries Yserens, overste van het Lammenhuis te Deventer, overleden in den jare 1502, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 2 (1875), 178-216, 178-189
 • Verbeij, T.; Stooker, K., Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (Leuven 1997); 348
 • Vroomen, Lisanne, Ik heb mijn lief in eeuwigheid Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten (Hilversum 2017)
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer

[ Memorial text ID 1054 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 161r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Lamme van Diesehuis, Zusters des Gemenen Levens (House of Lamme van Diese, Sisters of the Common Life), Deventer 755
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Dutch
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • profession of the person into the institution
 • relations with people inside the institution
 • age and death of the person
 • virtues of the person
 • special deeds of the person
 • function of the person inside the institution
 • name of the person
 • miracles and visions connected to the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations