Medieval Memoria Online

Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728

Dialogus Noviciorum, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728

MeMO text carrier ID 285

Show empty fields

Print text

<i>Dialogus noviciorum</i> 1r - 124v

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1400-<1500

Author(s)

 • Thomas Hemerken a Kempis
Text material(s)
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
 • leather
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
 • ex libris notation(s)
Specification
Additional remarks
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 3-30, 31-83, 116-195, 211-329
 • Sommalius, H., Thomae Malleoli a Kempis, Opera omnia... (Antwerpen 1607), 765-781, 791-814, 818-854
 • s.n., Opera Thomae a Campis... (Antwerpen 1574), 299-310, 316-333, 336-361
 • s.n., Opera Thomae a Campis... (Paris 1549)
 • s.n., Opera et libri vite fratris Thome de Kempis... (Nürnberg 1494)
Additional remarks
 • , Het leven van Geert Groote door Thomas van Kempen ('s-Hertogenbosch 1926)
 • Arthur, J.P., The Founders of the New Devotion. Being the Lives of Gerard Groote, Florentius Radewin and their followers, by Thomas à Kempis (London 1905); English translation.
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 27-31, 85, 87, 175, 186
 • Berg, M.K.A. van den , Thomas van Kempen: Agnietenberger met een missie binnen de muren, Ons geestelijk erf 77 (2003), 9-29
 • Bodemann-Kornhaas, E., Die kleineren Werke des Thomas von Kempen. Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung, Ons geestelijk erf 76 (2002), 116-128, 153, 116-128, 151-153
 • Breure, L., Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987), 68-76, 92
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 406-408; 371
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie I (Paris 1903), 1734, 4507-4510
 • Dijk, R.T.M. van, Prolegomena ad Gerardi Magni Opera omnia (Turnhout 2003), 337-339
 • Egger, K., De taal van Thomas a Kempis, in: , Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (1471) (Brussel, Zwolle 1971), 67-78
 • Epinay-Burgard, G., Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970)
 • Geest, P.J.J. van, Thomas a Kempis (1379/80-1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus Rosarum en de Vallis Liliorum (Kampen 1996)
 • Gerretsen, J.H., Florentius Radewijns (Nijmegen 1891)
 • Ginneken, J. van, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942)
 • Goudriaan, Koen, De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie, Ons geestelijk erf 74 (2000), 9-32
 • Goudriaan, Koen, Geert Grote: a Founder Fading into Oblivion?, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 165-177, 170-171
 • Heene, K., Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419), Ons geestelijk erf 79 (2005), 252-284
 • Hirsche, K., Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen II (Berlin 1883), 518-522
 • Jedin, H.J., Thomas von Kempen als Biograph und Chronist, in: Lenhart, Ludwig, Universitas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr II (Mainz 1960), 69-77
 • Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde II (Groningen 1912), 434-446
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50
 • Kühler, W.J., De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver, Studiën 65 (1933), 66-105
 • Mierlo, J. van, De Middelnederlandsche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance ('s Hertogenbosch and Brussel 1949), 78-79
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 95
 • Peijnenburg, J.W.M., De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 94 (1979), 11-20, 11-20
 • Persoons, E; Lourdaux, W., Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 202-211
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 540-544
 • Post, R., De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid, Studia catholica 18 (1942), 313-336, 313-316
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 176-194
 • Rademaker-Helfferich, Bonny, Thomas a Kempis en de moderne devotie: tentoonstellingscatalogus (Brussel 1971), 38-55
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 181-184
 • Rooij, J. van, Gerard Zerbolt van Zutphen I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936)
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Silbert, J.P., Sämtliche Werke des gottseligen Thomas von Kempis, IV (Wien 1840), 10-266; German translation.
 • Sudmann, S., Der Dialogus Novitiorum des Thomas von Kempen. Textgestalt und Textüberlieferung, in: Staubach, N.; Bodemann, U., Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Frankfurt am Main 2006), 188-201
 • Tesser, J., Is Dier de Muiden de oudste biograaf van Geert Groote?, Historisch tijdschrift 11 (1932), 29-37
 • Tiecke, J.G.J., De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941)
 • Woerkom, M. van, Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën, Ons geestelijk erf 24 (1950), 351-364
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (<i>De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae</i>); Brussels, KB, ms. 8849-8859 202
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (<i>Novale sanctorum</i>); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709 270
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Chronicle of the St Agnietenberg Monastery near Zwolle by Thomas a Kempis (<i>Chronica Montis Sanctae Agnetis</i>) (edition) 291
Memorial text
Role
Specification

Dialogus noviciorum

[ Memorial text ID 1090 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 1r to 124v
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Heer Florenshuis, Broeders des gemenen levens (Florens's House, Brethren of the Common Life), Deventer 318
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Thomas Hemerken a Kempis

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • thematical

Biographical information

Type of the biographical information
 • profession of the person into the institution
 • miracles and visions connected to the person
 • literary production of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
 • special deeds of the person
 • virtues of the person
 • age and death of the person
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations