Medieval Memoria Online

Chronicles (e.g., Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt); Groningen, UB, ms. 136 A

Print

MeMO text carrier ID 287

Show empty fields

Print text

Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt 125r - 146r

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • >1650-<1700

Author(s)

Text material(s)
 • paper with watermark
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, (1902), 35-110
 • Heussen, H.F. van, Historia episcopatuum foederati Belgii II (Leiden 1719), 32-43
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensum XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Moolenbroek, Jaap van, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010), 258-328
 • Rijn, H. van, Kerkelijke historie ende outheden der zeven Vereenigde Nederlanden V (Leiden 1726), 325-353
 • Rijn, H. van, Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitgaders van het Land van Drent (Leiden 1724), 211-322
Additional remarks
 • Boersma, J.W., De opgraving van abdij Aduard, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 37-46, 37-46
 • Boersma, J.W.; Praamstra, H., Die archäologischen Untersuchungen der Zisterzienserabteien Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest (Fr.) und St. Bernardus in Aduard (Gr.), Palaeohistoria XIX (1977), 173-259 (183-202)
 • Bremmer jr., R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum and Leeuwarden 2004)
 • Bruch, H., Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden 1952), 10
 • Brugmans, H., De kroniek van het klooster Aduard, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902),
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 419-420; 383
 • Damen, C.I., Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Assen 1972), 14
 • Ebels-Hoving, B., Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering, in: Santing, Catrien; Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 217-242
 • Engen, Hildo van, Handschriften en drukken, in: Moolenbroek, Jaap van; Mol, Hans, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010), 229-237
 • Heiden, P. van der, De hervormde kerk te Aduard: ziekenzaal van het Cisterciënzer klooster St.-Bernard, Groninger kerken 8 (1991), 81-87, 81-87
 • Koppius, F., Specimen theologicum continens vitas ac gesta abbatum Adwerdiensium XV (Groningen 1850)
 • Mol, Hans, Aduard 1192-1594. Een korte geschiedenis van het klooster, in: Arkema, J., Eén klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992 (Bedum 1992), 19-36
 • Moolenbroek, Jaap van; Mol, Hans, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling (Hilversum and Leeuwarden 2010)
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 79-80
 • Nanninga Uitterdijk, J., Geschiedenis der voormalige abdij der Bernardijnen te Aduard (Groningen 1870)
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 47 (1922), 168-277, 168-277
 • Post, R.R., Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in Groningen, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 48 (1923), 1-236, 1-236
 • Post, R.R., Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen II (Utrecht 1957), 196-197
 • Potthast, A.F., Repertorium fontium historiae medii aevi, primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum III (Rome 1970), 259-260
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 143, 151-154
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, H. Bernardus en/of O.L. Vrouw, mirakelkruis, in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 97-99, 97-99
 • Schaïk, Remi van; Bakker, F., Aduard, Richardus de Busto (Richard van Aduard), in: Caspers, C.; Margry, P.J., Bedevaartplaatsen in Nederland I (Amsterdam and Hilversum 1997), 94-96
 • Tromp, C., Groninger kloosters (Assen and Maastricht 1989), 28-34
 • Willebrands, A., De St. Benedictusabdij te Menterwold, Cîteaux in de Nederlanden 7 (1956), 218-220, 218-220
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Vitae Abbatum omnium, qui coenobio Adoverdiano praefuerunt

[ Memorial text ID 1084 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • biographies

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
 • Folio 125r to 146r
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution St. Bernardusabdij (Aduard) (St Bernard's Abbey (Aduard)), Aduard 30
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more biographies

Biography/gesta of
Short summary of the contents
Completeness of the texts
Number of biographies/gesta for men
Number of biographies/gesta for women
Structure of the biographies/gesta
 • chronological

Biographical information

Type of the biographical information
 • age and death of the person
 • special deeds of the person
 • virtues of the person
 • name of the person
 • function of the person inside the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations