Medieval Memoria Online

St. Jansconvent, Johannieters in Haarlem, Noord-Holland, NL

Print

MeMO institution ID 288

Show empty fields

Print text

Monastery

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
  • John the Baptist
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)

Religious order

Type of religious order
Associated with
Type of institution
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

  • Beresteyn, E.A. van, Geschiedenis der Johanniter-orde in Nederland tot 1795 (Assen 1934)
  • Bueren, T. van, Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: de commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem (Haarlem 1991)
  • Bueren, T. van, Tot lof van Haarlem: het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen (Hilversum 1993)
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 82

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks