Medieval Memoria Online

Chronicle of the St Agnietenberg Monastery near Zwolle by Thomas a Kempis (Chronica Montis Sanctae Agnetis) (edition)

Print

Chronicle of St Agnietenberg near Zwolle (Rosweyde edition)
© H. Rosweyde (Antwerp 1621)

MeMO text carrier ID 291

Show empty fields

Print text

<i>Chronica Montis Sanctae Agnetis</i>

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

Author(s)

 • Thomas Hemerken a Kempis
Text material(s)
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 333-466, 479-525
 • Rosweyde, H., Chronicon Canonicorum Regularium ordinis S. Augustini Capituli Windesemensis auctore Ioanne Buschio Can. Reg. Accedit chronicon Montis S. Agnetis auctore Thoma á Kempis Can. Reg. (Antwerpen 1621), 1-136, 146-183
Additional remarks
 • Acquoy, J.G.R., Het klooster te Windesheim en zijn invloed 2 (Utrecht 1875), 212-213
 • Alberts, W.J., Zur Historiographie der Devotio Moderna und ihrer Erforschung, Westfälische Forschungen 11 (1958), 51-67, 59, 160
 • Arthur, J.P., The Chronicle of the Canons Regular of Mount St. Agnes written by Thomas à Kempis (London 1906), 1-142; English translation.
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederland II: De eeuw van Ruusbroec (Antwerpen 1953), 282
 • Axters, S., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden III: De Moderne Devotie 1380-1550 (Antwerpen 1953), 120-121, 150, 174-175, 185
 • Berg, M.K.A. van den , Thomas van Kempen: Agnietenberger met een missie binnen de muren, Ons geestelijk erf 77 (2003), 9-29
 • Bodemann-Kornhaas, E., Die kleineren Werke des Thomas von Kempen. Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung, Ons geestelijk erf 76 (2002), 116-128, 153, 116-128, 153
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 408-409; 372
 • Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du Moyen-Age. Bio-bibliographie II (Paris 1907), 4507-4510
 • Dijk, R.T.M. van, 'De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen', in: Dijk, R.T.M. van, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Hilversum 2012), 311-350
 • Dijk, R.T.M. van, 'Tot vertroosting en ter herinnering. De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie', in: Dijk, R.T.M. van, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie (Hilversum 2012), 129-199
 • Dijk, R.T.M. van, De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie, in: Pereboom, Freek; Kruijf, U.K.J. de; Kummer, Jeroen, Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen, in vertaling en met commentaar (Kampen 2000), 9-55
 • Dijk, R.T.M. van, De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen, Ons geestelijk erf 72 (1998), 54-104
 • Egger, K., De taal van Thomas a Kempis, in: , Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis (1471) (Brussel, Zwolle 1971), 67-78, 67-78
 • Geest, P.J.J. van, Thomas a Kempis (1379/80-1471). Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus Rosarum en de Vallis Liliorum (Kampen 1996)
 • Heene, K., Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419), Ons geestelijk erf 79 (2005), 252-284
 • Hirsche, K., Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen I (Berlin 1873), 265
 • Hirsche, K., Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen II (Berlin 1883), 522-527
 • Jedin, H.J., Thomas von Kempen als Biograph und Chronist, in: Lenhart, Ludwig, Universitas. Dienst an Wahrheit und Leben. Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr II (Mainz 1960), 69-77, 69-77
 • Kühler, W.J., De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. 25 (1932), 50, 67-68
 • Lourdaux, W.; Persoons, E, Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium (Leuven 1968), 202-211
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 84-85
 • Peijnenburg, J.W.M., De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477, Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 94 (1979), 11-20, 11-20
 • Pereboom, Freek; Kruijf, U.K.J. de; Kummer, Jeroen, Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen, in vertaling en met commentaar (Kampen 2000), 127-196; Dutch translation.
 • Pohl, M.I., Thomae Hemerken a Kempis opera omnia VII (Friburgi Brisigavorum 1922), 599
 • Post, R.R., The Modern Devotion. Confrontation with reformation and humanism (Leiden 1968), 522
 • Potthast, A.F., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 II (Berlin 1896), 1063
 • Robison, W., Thomas à Kempis: Dutch-German ecclesiastic and writer, in: Wolbrink, S., Great lives from history: The Middle Ages, 477-1453 (Pasadena 2005), 1022-1026
 • Romein, J., Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932), 181-184
 • Scheepsma, W., 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen in de sfeer van de Moderne Devotie, in: Wackers, P.W.M., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996), 211-238, 334-346
 • Scheepsma, W., Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997)
 • Silbert, J.P., Sämtliche Werke des gottseligen Thomas von Kempis, IV (Wien 1840), 366-492; German translation.
 • Staubach, N.; Bodemann, U., Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Frankfurt am Main 2006)
 • Thüss, B.J., De geschiedenis van het klooster op de Agnietenberg, in: Pereboom, Freek; Kruijf, U.K.J. de; Kummer, Jeroen, Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen, in vertaling en met commentaar (Kampen 2000), 81-111
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997), 55-58
 • Wind, S. de, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers I (Middelburg 1835), 76
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Text carrier Chronicles and biographies concerning the Modern Devotion (<i>De fratribus et sororibus vitae communis in Hollandiae</i>); Brussels, KB, ms. 8849-8859 202
Memorial text
Role
Specification
Text carrier Poems on Geert Grote and Floris Radewijns, and other texts (<i>Novale sanctorum</i>); Vienna, ÖNB, ms. Series nova, 12708-12709 270
Memorial text
Role
Specification
Text carrier <i>Dialogus Noviciorum</i>, including biographies of members of the Modern Devotion; Paris, BN, ms. NAL 728 285
Memorial text
Role
Specification

Chronica Montis Sanctae Agnetis

[ Memorial text ID 1092 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • annals/chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Institution Agnietenberg, Regulieren (Bergklooster) (Mount St Agnes Monastery, Regular Canons (Bergklooster)), Zwolle 316
Argumentation
Specification
Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Thomas Hemerken a Kempis

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
 • founders and benefactors
 • gifts
 • liturgical practices
 • history of members of the family/community/institution (biographies)
 • history of the heads of the family/superiors of the community/institution (succession series, i.e. gesta)
Specification
General historical information
 • political events
 • epidemic diseases (both inside and outside the community/institution)
 • religious and liturgical events (outside the community/institution)
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
 • building history
 • foundation
 • conflicts (between the institution and the outside world)
 • residents
 • relations with ecclesiastical authorities
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations