Medieval Memoria Online

Chronicle of the lords of Egmond (Opusculum de gestis illustrium dominorum de Egmonda); Leiden, UB, ms. BPL 133c

Print

MeMO text carrier ID 344

Show empty fields

Print text

<i>Opusculum de gentis illustrium dominorum de Egmonda</i>

Category

Type of text carrier
Classification
Short description
Additional remarks
Holding institution
Collection
Entry number collection
Identifier in collection
Link to online description
Alternative collection
Alternative collection identifiers
Accessibility
Additional remarks

Original institution(s)

Dates of separate texts

 • 1617

Author(s)

 • Johannes Danckaert
Text material(s)
 • paper
Watermark(s)
Number of leaves
Collation

Dimensions (mm)

Height x width
Condition of the text carrier
Conservation

Adaptations

Type(s) of adaption
Specification

Cover

Cover material(s)
Specification
Date of the cover
Specification

Additional remarks

Table of contents

Is there a contemporary (e.g. medieval) table of contents in the text carrier?
Specification

Colophon

Is there a colophon in the text carrier?
Specification

Rubrication

Are the texts in the text carrier rubricated?

Heraldry

Number of heraldic items
Locations of the heraldry in the text carrier
Specification

Illustration(s)

Location(s) of the illustration(s)
Types of illustrations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
Additional remarks
Additional remarks
 • Beresteyn, E.A. van, Genealogisch repertorium (The Hague 1972)
 • Carasso-Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Den Haag 1981), 190-191; 164
 • Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (The Hague 1958)
 • Janse, A., Hollandse adelskronieken, in: Dunphy, G., The encyclopedia of the medieval chronicle (Leiden, Boston 2010), 811-812
 • Janse, A., Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum 2001)
 • Janse, A., Vorstelijk en autochtoon: het Friese verleden van de Egmonds, in: Jansma, L.G.; Bremmer jr., R.H.; Visser, P., Speculum Frisicum: stúdzjes oanbean oan Phillippus H. Breuker (Leeuwarden 2001),
 • Lulofs, M., Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van Jan van Leyden (ca. 1485), in: Ebels-Hoving, B.; Tilmans, C.P.H.M.; Santing, Catrien, Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987), 79-100
 • Moor, G. de, Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de familie Van Egmond (van Merenstein, van Kenenburg), De Nederlandse Leeuw 102 (1985), , 10-12
 • Moor, G. de, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994), 36
 • Muller Fz., S., Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht 1880), 88-89
 • Roefs, V.J.G., De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942), 81-90
Additional remarks

Other documentation

Additional remarks

Authors

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death

Additional remarks

Role(s) in this text carrier

Memorial text
Role
Specification

Role(s) in other text carrier(s)

Opusculum de gentis illustrium dominorum de Egmonda

[ Memorial text ID 1331 ]

Keywords (type(s) of memorial text)

 • chronicle

Pagination or foliation

Page(s)
Specification
Folio(s)
Specification

Date of creation (physical object)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Date of creation (contents of the text)

Date
Argumentation
 • based on research
Specification

Period covered by the memorial text

Date
Argumentation
 • date(s) are mentioned in the text
Specification
Additional remarks

Original institution(s)

Name
Name of the commissioning party of the original text
Composition of the commissioning party
Specification (composition)

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning institution(s)

Additional remarks

Language

 • Latin
Specification

Description of hands

Person(s)

Johannes Danckaert

Name
Sex
Year of birth
Year of death
Role
Specification
Remarks

Statement of responsibility

Additional remarks

Place(s) of production

Users

Intended users/audience
Specification

Usage

Intended place of usage
Specification (intended place)
Depository inside the institution
Specification (depository)
Traces of usage

Additional remarks

Order of the data in the text

Type of registration
Specification

Filiation

Narrative source containing one or more historical events

Type of narrative source
Short summary of the contents
Annual entries

Information regarding memoria

Context

Type of memoria information
Specification
General historical information
 • genealogical information
Specification of general historical information
Aspects of the history of the institution
Specification

Additional remarks

Incipit

Explicit

Illustration(s)

Illustrations or decorations