Medieval Memoria Online

Mariendonk, Cisterciënzers (Elshout) in Heusden, Noord-Brabant, NL

Print

MeMO institution ID 414

Show empty fields

Print text

Monastery

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
  • Our Lady
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)

Religious order

Type of religious order
Associated with
Type of institution
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
Type of extant material
Storage
Short description of the material

Holding institution(s)

Name
Settlement
Website

Additional remarks

  • Bavel, H. van, Stichting en status van de Heusdense cisterciënzerkloosters Nieuw-Mariëndaal, Mariënkroon en Mariëndonk, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 15 (1973), 201-234
  • Dijk, R. van, Klein Monasticon Sibculoense, in: Dijk, R. van, en M. Vonk ed., Moderne devoten in monnikspij: klooster en colligatie van Sibculo, 1406-1580 (Kampen - Nijmegen 2007), 301-343, 325-327
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche Orden. Benevens de Carmelieten en Jesuieten. (Amsterdam 1942), 66-67

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks