Medieval Memoria Online

Memorial painting with the Crucifixion and the devotional portraits of Hadewych van Hardenbroeck and Agnes van Ghent

Print

Crucifixion with devotional portraits of Hadewych van Hardenbroeck and Agnes van Ghent
© Museum Catharijneconvent, Utrecht

MeMO memorial object ID 631

Show empty fields

Print text

Category

Type
Classification
Short description
Remarks about category

Holding institution(s)

 • Utrecht, Museum Catharijneconvent

General date

Artist(s)

 • Utrecht area, artist from the

Original institution(s)

Original institution Oudwijk, Benedictinessen (Oudwijk Abbey, Benedictine Nuns), Utrecht 136
Arguments
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification
Still in original institution?

Location inside the institution

In situ?
(Probable) original location
 • location unknown
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)

Additional remarks

Memorial piece

Function
 • social
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks

Memorial monument or floor slab

Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name
Specification

Members of the commemorated party

Commemorated person(s)
 • Hadewych van Hardenbroeck (female)
 • Agnes van Ghent (female)
Commemorated institution(s)

Relation between commemorated persons

Type
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
 • single person
Specification

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
 • Agnes van Ghent (female)
Commissioning Institution(s)

Relation between commissioning party and commemorated party

Type
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • wood (panel)
Specification
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Completeness
Condition
Conservation
Technical research
 • infrared reflectography (IRR)
 • dating by dendrochronology
Specification (technical research)

Dimensions (cm)

Height x width x depth

Alterations

Alterations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Bueren, T. van, Het belang van tellen. Kwantitatief onderzoek naar middeleeuwse kunstwerken, Article 9 (2012), 14-18, 14-15
 • Bueren, T. van, Leven na de dood: gedenken in de late Middeleeuwen (Turnhout 1999), 218-219
 • Meuwissen, D.; Verslype, I., Praatjes rondom gaatjes. Materieel onderzoek naar lijsten en panelen van memorietafels uit de collectie van het Museum Catharijneconvent te Utrecht, in: Brink, P. van den; Helmus, L., Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer (Zwolle 1997), 126-135, 126-135
 • Smits, A.E.A.M.; Dijkstra, J.; Dirkse, P.P.W.M., De schilderijen van Museum Catharijneconvent (Utrecht 2002), 142
 • Timmers, J.J.M.; Jonge, C.H. de, Catalogus schilderijen Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht (Utrecht 1948), 137

Other documentation

Additional remarks

Indication of part; Single piece (front)

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on stylistic research
 • date of death given on the object
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • based on historical evidence (in literature)
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Portraits

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on text(s) on the memorial object
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on text(s) on the memorial object
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Heraldry

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details
 • Hadewych van Hardenbroeck (female)

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details
 • Agnes van Ghent (female)

Additional remarks

Inscriptions

Indication of part

Place of the inscription

Language(s)

Languages
 • Dutch
Language specification

Transcription

Translation

English translation
Dutch translation

Lay–out

Inscription mentioning

Name
Sex
Argumentation

Additional remarks

Indication of part

Place of the inscription

Language(s)

Languages
 • Dutch
Language specification

Transcription

Translation

English translation
Dutch translation

Lay–out

Inscription mentioning

Name
Sex
Argumentation

Additional remarks

Saint Portraits

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • standard saint (e.g. Mary, John the Evangelist)
Specification
Attributes
Specification
Gesture
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • standard saint (e.g. Mary, John the Evangelist)
Specification
Attributes
Specification
Gesture
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Person Description

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • according to literature
 • clothing of the portrayed person
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • according to literature
 • clothing of the portrayed person
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks