Medieval Memoria Online

Previous

Print images

Memorial triptych with the Last Supper and the devotional portraits of members of the Pauw and Sas families

Memorial triptych with the Last Supper and the devotional portraits of members of the Pauw and Sas families

Devotional portraits of the Pauw and Sas families (interior wings)
© Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, The Hague
Last Supper (central panel)
© Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, The Hague
SS Nicholas and Catherine of Alexandria (exterior wings)
© Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, The Hague

MeMO memorial object ID 645

Show empty fields

Print text

Category

Type
Classification
Short description
Remarks about category

Holding institution(s)

 • Utrecht, Centraal Museum

General date

Artist(s)

 • Guelders, artist from

Original institution(s)

Original institution Nieuwlicht, Kartuizers (Bloemendaal) (Nieuwlicht Monastery, Carthusians (Bloemendaal)), Utrecht 134
Arguments
 • based on research (literature, archival or archaeological research)
Specification
Still in original institution?

Location inside the institution

In situ?
(Probable) original location
 • on an altar
 • in the church
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)

Additional remarks

Memorial piece

Function
 • social
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks

Memorial monument or floor slab

Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name
Specification

Members of the commemorated party

Commemorated person(s)
 • Jacob Pauw (male)
 • Digna Sas (female)
 • Petrus Sas (male)
 • Vincent Pauw (male)
Commemorated institution(s)

Relation between commemorated persons

Type
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
 • members of a family
Specification

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)

Relation between commissioning party and commemorated party

Type
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • wood (panel)
Specification
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Completeness
Condition
Conservation
Technical research
 • infrared reflectography (IRR)
 • X-ray
Specification (technical research)

Dimensions (cm)

Height x width x depth

Alterations

Alterations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • Defoer, H.L.M., Een drieluik van de kartuizers, Utrechts cultureel erfgoed van nationaal belang, http://www.defoer.nl/Kunstgeschiedenis/Het%20drieluik%20van%20de%20kartuizers%20met%20het%20laatste%20avondmaal.pdf, 1-13
 • Defoer, H.L.M., The Triptych of the Pauw-Sas Family from the Utrecht Charterhouse, in: Weijert, Rolf de; Ragetli, Kim; Bijsterveld, Arnoud-Jan A. van; Arenthals, Jeannette van (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren (Hilversum 2011), 321-332
 • Hasselt, L. van, Necrologium van het karthuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 9 (1886), 126-392, 126-392
 • Helmus, L.M., Schilderkunst tot 1850. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht 5 (Utrecht 1999), 1610-1612
 • Helmus, L.M.; Faries, M.; Tamis, D., Catalogue of Paintings, 1363-1600. Centraal Museum Utrecht (Utrecht 2011), 348-354; cat. no. 48
 • Jonge, C.H. de, Catalogus der schilderijen Centraal Museum Utrecht (Utrecht 1952), 134-135
 • Luttervelt, R. van, Twee Utrechtsche primitieven (Johannes van Huemen?), Oud Holland 62 (1947), 107-122, 107-122
 • Scholtens, H.J.J., Kunstwerken in het Utrechtse Kartuizerklooster. Nogmaals: de kloosterkerk van Nieuwlicht en het drieluik van de H.H. Martelaren (1521), Oud Holland 67 (1952), 157-166, 157-166
 • Weijert-Gutman, Rolf de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580) (Utrecht 2015), 180-187

Other documentation

Additional remarks

Indication of part; Central panel of triptych (front)

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Indication of part; Interior left wing of triptych

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Indication of part; Exterior left wing of triptych

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Indication of part; Interior right wing of triptych

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Indication of part; Exterior right wing of triptych

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on historical and/or technical research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Portraits

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on literature or archival research
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on literature or archival research
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on literature or archival research
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • based on heraldry on the memorial object
 • based on literature or archival research
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Heraldry

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details

Additional remarks

Indication of part

Place of heraldry

Specification of heraldry

Type of heraldry
Specification
Shape of the shield
Specification
Description of the shield
Description of the upper arms (helmet, crest and mantling)
Remarks

Additional parts of the achievement

Type of supporter
Specification
Motto
English translation of the motto
Insignia or attributes

Heraldry belonging to

Heraldry belonging to

Person details

Person details
 • Digna Sas (female)
 • Petrus Sas (male)

Additional remarks

Saint Portraits

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • name saint
Specification
Attributes
 • trappings of a clergyman/monk/nun
 • torture device or weapon
Specification
Gesture
 • pointing to a commemorated person
 • holding one or more attributes in his/her hands
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • unknown
Specification
Attributes
 • torture device or weapon
Specification
Gesture
 • holding one or more attributes in his/her hands
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • unknown
Specification
Attributes
 • liturgical vessel
Specification
Gesture
 • holding one or more attributes in his/her hands
 • blessing gesture
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • unknown
Specification
Attributes
 • trappings of a knight/soldier
Specification
Gesture
 • holding one or more attributes in his/her hands
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Person Description

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • clothing of the portrayed person
 • identification of the person (portrayed, mentioned in text or owning the coat of arms)
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • clothing of the portrayed person
 • identification of the person (portrayed, mentioned in text or owning the coat of arms)
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • clothing of the portrayed person
 • identification of the person (portrayed, mentioned in text or owning the coat of arms)
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks