Medieval Memoria Online

Mariënwaard, Premonstratenzers in Beesd, Gelderland, NL

Print

MeMO institution ID 830

Show empty fields

Print text

Monastery

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
  • Our Lady
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)

Religious order

Type of religious order
Associated with
Type of institution
Mother house
Name of the mother house
Phases in the institutional history
Date of transition to secular management
Date of dissolution
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
  • Bavel, B.J. van, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592) (Hilversum 1993)
  • Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen (The Hague 1939), 214-228
  • Schoengen, M., Monasticon Batavum II De Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941), 29

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks