Medieval Memoria Online

Memorial sculpture with the Lamentation over the Dead Christ and the devotional portrait of a male member of a convent

Print

Memorial sculpture with the Lamentation over the Dead Christ and the devotional portrait of a male member of a convent
© Collection Rijksmuseum, Amsterdam

MeMO memorial object ID 925

Show empty fields

Print text

Category

Type
Classification
Short description
Remarks about category

Holding institution(s)

 • Amsterdam, Rijksmuseum

General date

Artist(s)

 • Zwolle, Arnt van

Original institution(s)

Original institution Bethlehem, Kartuizers (Bethlehem, Carthusian Monastery), Roermond 322
Arguments
Specification
Still in original institution?

Location inside the institution

In situ?
(Probable) original location
Argumentation
Related memorial objects in the same institution
Additional remarks (original location)

Additional remarks

Memorial piece

Function
 • liturgical/religious
Specification
Additional remarks

Memorial monument or floor slab

Function
Grave findings
Additional remarks
Original function
Change in function
Remarks about function
Name
Specification

Members of the commemorated party

Commemorated person(s)
 • unknown male member of a convent (male)
Commemorated institution(s)

Relation between commemorated persons

Type
Relation specification
Additional remarks
Name
Composition of the commissioning party
Specification

Members of the commissioning party

Commissioning person(s)
Commissioning Institution(s)

Relation between commissioning party and commemorated party

Type
Relation specification
Additional remarks
Material(s)
 • wood
Specification
Traces of polychromy?
Reuse of older objects
Completeness
Condition
Conservation
Technical research
Specification (technical research)

Dimensions (cm)

Height x width x depth

Alterations

Alterations
Specification

Additional remarks

Provenance

Marks of ownership

Type(s) of mark(s) of ownership
Specification
 • , Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst VIII: De provincie Limburg (The Hague 1926), 572
 • Leeuwenberg, J.; Halsema-Kubes, W., Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum (The Hague 1973)
 • Pansters, K., Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse Kartuizers (Zwolle 2009), 194-195
 • Scholten, F., 'Daar krijgen we een hoop gedonder mee', de affaire van de beeldengroep uit Boukoul, Bulletin van het Rijksmuseum 54 (2006), 461-467
 • Timmers, J.J.M., Houten beelden. De houtsculptuur in de Noordelijke Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen (Amsterdam 1949), 38-39

Other documentation

Additional remarks

Indication of part; Single piece (front)

Short description

Dimensions (cm)

Height x Width x Depth

Date

Year
Specified date
Argumentation
 • based on stylistic research
Specification
Additional remarks

Holding institution

Holding institution
Collection
Collection identifier
Online description link
Alternative or previous collections
Alternative of previous identifiers
Accessibility
Remarks about holding institution

Contract

Artist(s)

Identity

Name
Attribution
 • style
Specification

Assignment

Role
Specification

Additional remarks

Filiation

Additional remarks

Portraits

Indication of part

Place of the portrait

Portrait of

Name
Sex
Argumentation
 • not identified
Specification

Portrait — portraiture

Physical state of the portrayed person
Argumentation
Specification
Posture
Manner of portrayal

Portrait — clothing, attributes and insignia

Clothing

Type of clothing
Short description

Attributes

 • no general attributes
Specification

Insignia

Insignia
Specification
Remarks about clothing
Additional remarks

Saint Portraits

Indication of the part

Place of the portrait

Specification of saint

Name
Sex
Type of saint
 • unknown
Specification
Attributes
Specification
Gesture
 • hand on the shoulder or back of a commemorated person
Specification
Posture
Specification

Additional remarks

Person Description

Personal details

Name
Sex
Year/date of birth
Year/date of death
Additional remarks

Social standing

Status
Arguments
 • clothing of the portrayed person
Specification

Member of a convent

Religious order
Specification

Member of secular clergy

Type of secular clergy
Specification

Additional remarks