Medieval Memoria Online

St. Pieterskerk in Vught, Noord-Brabant, NL

Print

Vught, St Peter's Church
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

MeMO institution ID 959

Show empty fields

Print text

Parish

Institution name

Name (Dutch)
Name (English)
Patron saint(s)
  • Peter
Additional remarks

Location (according to current geography)

Province
Settlement
Coordinates
Diocese before 1559
Diocese after 1559
Parish
Date of foundation
Founder(s) or main benefactor(s)
Right of collation
Phases in the institutional history
Date of reformation (or dissolution)
Additional remarks

Extant memorial objects and/or texts concerning memoria

Memorial objects
Text carriers
  • Beekman, A.A.; Veen, J.S. van, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III. De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (The Hague 1923), 45-46
  • Das-Horsmeier, Hanneke, De ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809, Brabants Heem 40 (1988), 50-60
  • Kappelhof, Ton, Vught in de Middeleeuwen (900-1300). Het raadsel van de twee kerken, in: Bruijn e.a., G de, Vught vanouds (Vught 1995), 7-32

Links

Building history

General date of construction

Church or chapel(s)

St Peter's Church, Vught

Date of foundation
Date of consecration
Short history of the building stages
Additional remarks

Burial ground

Location
Date of consecration
Date of clearance
Extant building remnants
Demolition
Additional remarks